UA-34867528-1

– við stuðlum að því að viðskiptavinir okkar nái markmiðum sínum. 

LinkedIn E-mail RSS

Öryggisstefna

 

Það er ásetningur Áhættulausna ehf. að upplýsingar fyrirtækisins og viðskiptamanna þess séu tryggilega varðar og öryggi þeirra tryggt á viðeigandi hátt í samræmi við verðmæti þeirra og þá áhættu sem til staðar er hverju sinni.

Öryggi felst í:.

–  Leynd             Upplýsingar aðeins aðgengilegar þeim sem hafa aðgangsheimild.

–  Réttleika         Gæði upplýsinga tryggð – rétt gögn á hverjum tíma.

–  Tiltækileika     Aðgangur tryggður þegar þörf er á.

Öryggisstefnan stuðlar að vernd gegn óleyfilegum aðgangi, yfirfærslu, breytingum, skemmdum (viljandi eða óviljandi) og stuldi á upplýsingum og búnaði.

Öryggisstefnan er gerð með það í huga að uppfylla kröfur sem fram koma í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2005, um rekstur upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila, lög nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og lögum nr. 77/2000, um meðferð persónuupplýsinga og persónuvernd, ásamt öðrum lögum sem ná yfir starfsemi fyrirtækisins.

Til þess að uppfylla lög og reglugerðir hafa Áhættulausnir ehf. sett markmið og öryggiskröfur til reksturs upplýsingakerfa sinna í samræmi við umfang og áhættu.  Þessi markmið og öryggiskröfur eiga við hvort sem rekstri upplýsingakerfa Áhættulausna ehf. er útvistað eða ekki.

 

Umfang

Öryggisstefnan nær yfir alla starfsemi og starfstöðvar Áhættulausna.

 

Ábyrgð

Ábyrgð á framkvæmd öryggisstefnu liggur hjá framkvæmdastjóra.  Allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir því að hlíta öryggisstefnunni.

 

Tilkynningar

Öllum starfsmönnum er skylt að tilkynna öryggisatvik sem þeir kunna að verða áskynja um.

 

Öryggisbrot

Áhersla er lögð á að fylgja settum öryggisstöðlum og vinnureglum. Starfsmönnum og þjónustuaðilum er skylt að fylgja öryggisstefnunni, leiðbeiningum um öryggi svo og öllum tilgreindum ráðstöfunum fyrirtækisins.  Brjóti þeir vísvitandi gegn þessum reglum mun verða beitt agaviðurlögum og eftir því sem við á ákvæðum laga.  Áhættulausnir ehf. áskilja sér rétt til að leita réttar síns fyrir dómstólum eftir því sem við á.

 

Dreifing, endurskoðun og útgáfa öryggisstefnu

Öryggisstefnan endurskoðast árlega og er aðgengileg fyrir alla starfsmenn og samstarfsaðila eftir því sem við á.